Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013

Ικανότητες και ΔεξιότητεςΠολλές φορές εμείς οι εκπαιδευτικοί αξιολογώντας τις επιδόσεις των μαθητών μας συγχέουμε δύο βασικές έννοιες: τις ικανότητες που διαθέτουν και τις δεξιότητες που αποκτούν. Ποια όμως είναι η διαφορά τους;
Οι ικανότητες είναι προσωπικές – Ψυχολογικές ιδιαιτερότητες του κάθε ανθρώπου που συνθέτουν το σύνολο των δυνατοτήτων του. Με άλλα λόγια λέγοντας ότι το άτομο έχει κάποιες ικανότητες, εννοούμε τα ταλέντα, τις κλίσεις ή τις προδιαθέσεις που αναπτύχθηκαν με την αλληλεπίδραση κληρονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Δηλαδή, οι ικανότητες συνδέονται κατά βάση με την κληρονομικότητα του ατόμου και παίρνουν την τελική τους μορφή από τη αλληλεπίδραση που ασκεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσεται το άτομο.  
Με τον όρο δεξιότητες εννοούμε με τι ευκολία, ακρίβεια και ταχύτητα κάποιο άτομο εκτελεί μια σειρά από ενέργειες. Οι δεξιότητες αποκτώνται, αναπτύσσονται και καλλιεργούνται με την εκπαίδευση, τη συστηματική προσπάθεια και άσκηση καθώς και με τη σχετική εμπειρία που αποκτά το άτομο στη ζωή του (π.χ. δεξιότητα έκφρασης, δεξιότητα χειρισμού υπολογιστών, δεξιότητα διαφόρων κατασκευών κτλ.).  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου