Κυριακή 30 Ιουλίου 2017

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι Εκπαιδευτικοί-Διευθυντές των σχολικών μονάδων, σας εκφράζω τις θερμά μου συγχαρητήρια για την πρόσφατη επιλογή σας και εύχομαι στον καθένα χωριστά να έχει υγεία ψυχική και σωματική και η θητεία του να είναι επιτυχημένη για το καλό των μαθητών και της εκπαίδευσης γενικότερα.
Ως εκπαιδευτικός που υπηρέτησα την εκπαίδευση για σαράντα (40) συναπτά έτη από διάφορες θέσεις και βαθμίδες να μου επιτρέψετε να παραθέσω κάποια στοιχεία που τα θεωρώ σημαντικά και χαρακτηρίζουν έναν πετυχημένο διευθυντή, τα οποία είναι αυτονόητα σε όλους, πλην όμως στην πορεία της θητείας μάς διαφεύγουν τις περισσότερες φορές χωρίς τη θέλησή μας. Ο  Δ/ντής της σχολικής μονάδας:
1.      Διοικεί με το παράδειγμά του. Οι υποδείξεις στους υφισταμένους του π.χ. για την τήρηση του ωραρίου ή την εκτέλεση των διδακτικών τους υποχρεώσεων κτλ. είναι εντελώς ανώφελες, αν ο ίδιος δεν τις εφαρμόζει πρώτος.  Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θέλει έναν διευθυντή όχι μόνο άτομο με διοικητικά καθήκοντα αλλά και εκπαιδευτικό, να κάνει δηλαδή και κάποιες ώρες μάθημα. Η εκπαιδευτική μου πείρα έχει δείξει ότι διευθυντές που επιχειρούν να αναθέσουν τα διδακτικά τους καθήκοντα σε νεώτερους κυρίως εκπαιδευτικούς χάνουν ένα μεγάλο μέρος του κύρου τους.   
2.      Δημιουργεί κατάλληλη ατμόσφαιρα μέσα στη σχολική μονάδα με στόχο τη μάθηση και την ανάπτυξη των μαθητών και γενικά την πρόοδο της σχολικής μονάδας.
3.      Δημιουργεί κουλτούρα συλλογικών οραμάτων και στόχων για το σχολείο.
4.      Ενισχύει τις αντιλήψεις και τις πρακτικές μιας συλλογικής αυτονομίας των εκπαιδευτικών υφισταμένων του.
5.      Επιτρέπει τις διαφωνίες που δεν οφείλονται σε ιδιοτελείς λόγους.
6.       Επιδιώκει τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών, με στόχο τη δημιουργία ενός κλίματος που βοηθά την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναφύονται στη σχολική μονάδα.
7.      Επιδεικνύει εξατομικευμένη φροντίδα για τα προβλήματα του εκπαιδευτικού προσωπικού.
8.      Συντάσσει με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας εσωτερικό κανονισμό για την οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας και ενθαρρύνει την αυτοπειθαρχία.
9.      Ενθαρρύνει τη μαθητική συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες του σχολείου, καλλιεργώντας στους μαθητές το ενδιαφέρον τους για το σχολείο.
10.   Τέλος, πρέπει είναι πρώτος μεταξύ ίσων.
Κλείνοντας  τις αυτονόητες αυτές υποδείξεις εύχομαι σε όλους σας «Καλό υπόλοιπο των διακοπών σας και καλή επιστροφή στα σχολεία σας.