Δευτέρα 11 Μαΐου 2020

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ VIDEO


A/A
Ονομασία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Α’
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α’  ΤΑΞΗΣ
1
Συμπληρώνουμε τη δεκάδα
2
Ξεπερνώντας τη δεκάδα (1)
3
Ξεπερνώντας τη δεκάδα (2)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Β’
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
4
Παράλληλες και κάθετες ευθείες
5
Γωνίες
6
Κυκλικός δίσκος
7
Περίμετρος και εμβαδόν παραλληλογράμμων, τριγώνου, τραπεζίου
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Γ΄
ΦΥΣΙΚΑ
8
Καταστάσεις της ύλης και οι αλλαγές της
9
Ενέργεια και οι μορφές της
10
Ανάλυση του φωτός
11
Πυκνότητα υλικών σωμάτων
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Δ΄
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12
Μαθηματικά παιχνίδια (1)
13
Μαθηματικά παιχνίδια (2)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ε΄
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄  Ε΄  ΚΑΙ ΣΤ΄ ΤΑΞΕΩΝ
14
Πώς εκτελούμε μια διαίρεση
15
Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών
16
Εισαγωγή στα κλάσματα
17
Διαχείριση καταχρηστικών κλασμάτων
18
Διαχειρίζομαι καταχρηστικά κλάσματα (βελτιωμένο)
19
Αναγωγή στην κλασματική μονάδα
20
Ε.Κ.Π.
21
Οι αριθμοί μασκαράδες
22
Τοποθέτηση ακεραίων και δεκαδικών σε αριθμογραμμή
23
Δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί
24
Διαίρεση κλασμάτων και σχηματική αναπαράστασής της (1) {Διαίρεση μερισμού}
25
Διαίρεση κλασμάτων και σχηματική αναπαράστασής της (2){Διαίρεση μέτρησης}
26
Ποσοστά: Έννοια και λύση προβλημάτων
27
Η έννοια της μεταβλητής και εξίσωσης
28
Λύση εξίσωσης (1)
29
Λύση εξίσωσης (2)
30
Λύση εξίσωσης (2) με διαφορετικό τρόπο

ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ