Δευτέρα 23 Απριλίου 2012

Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση

Αυτοαντίληψη: Είναι η εικόνα που αποκτά το άτομο για τον εαυτό του (προσωπική, κοινωνική, ιδανική).  Αυτές οι αντιλήψεις διαμορφώνονται από τις καθημερινές εμπειρίες και επαφές του ατόμου με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του, οι οποίες επηρεάζονται, σημαντικά, από τις ενισχύσεις, τις αξιολογήσεις και τους χαρακτηρισμούς  των άλλων  για τη συμπεριφορά του.
Αυτοεκτίμηση: Δείχνει το βαθμό, στον οποίο το άτομο αποδέχεται και επιδοκιμάζει τον εαυτό του και εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο το άτομο έχει πετύχει τους στόχους του.   
Από τα ανωτέρω συνεπάγεται ότι ο εκπαιδευτικός είναι καταλυτικός παράγοντας για τη διαμόρφωση της αυτοαντίληψης των μαθητών του, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την επίτευξη των στόχων τους και τον τελικό προσδιορισμό του βαθμού της αυτοεκτίμησή τους. 
Δείτε παρακάτω ένα μικρό video σχετικά με το θέμα.

Πηγές: ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ, Χ. (2004). Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας και της μάθησης. Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γεώργιος Δαρδανός.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου