Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης ...


«...Ελπίζω ότι όσοι εξ' υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ’ εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΌΝ ΝΑ ΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΜΙΣΘΟΎΣ αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ’ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της...» 
«...εφ' όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ΕΝΏ ΕΥΡΙΣΚΌΜΕΘΑ ΕΙΣ ΤΟ ΜΈΣΟΝ ΕΡΕΙΠΊΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΏΠΩΝ ΒΥΘΙΣΜΈΝΩΝ ΕΙΣ ΕΣΧΆΤΗΝ ΠΕΝΊΑΝ». 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 
ΠΡΏΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΉΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ' ΕΘΝΟΣΥΝΈΛΕΥΣΗ.

ΦΥΣΙΚΑ O ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ …

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου