Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Οι Δάσκαλοι των Ολοήμερων Σχολείων
Και ενώ εφέτος δεν είχαμε κανένα μόνιμο διορισμό στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρά μόνο 2000 διορισμούς προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, το Υ.ΠΑΙ.Θ. διορίζει 1000 δασκάλους από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ για να καλύψουν τις ανάγκες των ολοημέρων σχολείων.
Οι δάσκαλοι αυτοί (αν οι πληροφορίες μου είναι σωστές) έχουν πλήρες ωράριο και αποδοχές ίσες με αυτές των κανονικών αναπληρωτών. Όμως, όπως μαθαίνω, οι δάσκαλοι αυτοί εργάζονται το πολύ 3 ώρες Χ 5 ημέρες = 15 ώρες την εβδομάδα στο ολοήμερο πρόγραμμα και δεν «επιτρέπεται», λέει, να καλύπτουν κενά του πρωινού προγράμματος.
Αν αυτά αληθεύουν, τότε βρισκόμαστε μπροστά σε παράλογες αποφάσεις. Θεωρώ όμως ότι δεν πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον άλλες 2 ώρες την ημέρα στο σχολείο, προκειμένου να συνεργάζονται με τους δασκάλους των πρωινών τμημάτων.
Σε τι συνίσταται όμως αυτή η συνεργασία; Εκτός από την τυπική ενημέρωση για τις εργασίες που θα έχουν οι μαθητές για το σπίτι, αλλά και για τις επιδόσεις και τις αδυναμίες τους, θεωρώ ότι οι διευθυντές των σχολείων πρέπει να εμπλέξουν τους εκπαιδευτικούς αυτούς και με εργασία που θα βοηθήσει τους «αδύναμους» μαθητές του ολοήμερου τμήματος να αναπληρώσουν τις ελλείψεις τους.  Μπορούν με άλλα λόγια στις δύο (2) τελευταίες ώρες να ασχοληθούν με την ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ενισχυτική διδασκαλία κάποιων μαθητών του ολοήμερου τμήματος. Με αυτόν τον τρόπον, νομίζω, ότι και το ωράριό τους θα συμπληρώσουν και ουσιαστική βοήθεια στον γνωστικό τομέα αυτών των μαθητών θα προσφέρουν.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣ «ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΜΕ» ΚΑΙ ΛΙΓΑΚΙ.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου