Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Κυκλοφορία νέου βιβλίου 


Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Γκότση το βιβλίο με τίτλο: «Σχέδια Μαθήματος για το Δημοτικό Σχολείο. Από τη Θεωρία στην Πράξη». Την επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου την έχουν:
 ο Ιωάννης Δ. Καραντζής, Επίκουρος Καθηγητής Παν/μίου Πατρών και ο Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε. της 2ης Περιφέρειας Πατρών Δρ. Νικόλαος Στ. Μάνεσης.

Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων, σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, αλλά και σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Αποτελείται από δύο μέρη. Στο Α΄ μέρος, το οποίο είναι περισσότερο θεωρητικό, θίγονται θέματα σχετικά με τον ρόλο του εκπαιδευτικού και τους προβληματισμούς του για τη διδασκαλία, τις φάσεις της διδακτικής προσέγγισης ενός γνωστικού αντικειμένου, καθώς και με τον τρόπο που είναι δομημένο ένα πλήρες σχέδιο μαθήματος. Στο Β΄ μέρος, προτείνονται 100 περίπου σχέδια μαθήματος που είναι ταξινομημένα κατά τάξη και μάθημα και τα οποία είναι προϊόν μιας ομάδας προσοντούχων εκπαιδευτικών.

 Σε κάθε σχέδιο μαθήματος ( 45 ή 90 λεπτών) υπάρχουν ενδεικτικές δραστηριότητες για μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες (Η.Μ.Δ.) και εναλλακτικές δραστηριότητες με τη χρήση τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). Επιπλέον υπάρχουν τέσσερα (4) σχέδια μαθήματος μιας ημέρας σε ένα διθέσιο σχολείο και ένα ενδεικτικό σχέδιο εργασίας (project) διάρκειας 14 διδακτικών ωρών.

Τέλος, το βιβλίο (650 περίπου σελίδων) συνοδεύεται από Cd, στο οποίο είναι καταχωρημένα όλα τα φύλλα εργασίας και τα φύλλα αξιολόγησης όλων των σχεδίων μαθήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου