Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

Η τάξη του προσεχούς μέλλοντος !
 Η ομάδα έρευνας «New Media in Education and Media Literacy» του ´Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Κολλέγιο Ρόδου εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους, με στόχους: - τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από την αξιοποίηση των νέων Μέσων και τεχνολογιών για την προώθηση του ψηφιακού σχολείου, με την δημιουργία iBooks και την ένταξη iPads στην εκπαιδευτική διαδικασία - την ανάδειξη κοινών πρωτοβουλιών δημιουργίας και ενδυνάμωσης δεσμών των τοπικών κοινωνιών και τη συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας - την προώθηση καινοτόμων επιμορφωτικών και ερευνητικών δράσεων για τη διάχυση της τεχνογνωσίας, την κοινωνική υπευθυνότητα και τη σύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας με τα σχολεία και τις τοπικές αγορές εργασίας.
Για περισσότερα   εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου