Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

Όταν απουσιάζει το κίνητρο του κέρδους...
 "Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης είναι ένα «κόσμημα» στον χώρο του επιστημονικού βιβλίου, αλλά είναι και μια μη κερδοσκοπική επιχείρηση που αφήνει σημαντικό κέρδος για το Ελληνικό Δημόσιο. Είναι συνεπώς ένα μοναχικό αλλά λαμπρό παράδειγμα ότι και το ελληνικό κράτος είναι σε θέση να υπηρετήσει τον εαυτό του!"

Για περισσότερες πληροφορίες Πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου