Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Βασικές αρχές συμβουλευτικής για τον εκπαιδευτικό

Ο εκπαιδευτικός είναι ο βασικότερος παράγοντας για τη σχολική επιτυχία. Οι επιστημονικές γνώσεις του, η αγάπη για τους μαθητές του και για την εργασία του και γενικά η όλη του προσωπικότητα, αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ύπαρξη θετικών αποτελεσμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία (Καραντζής, 2011, σ. 14).
Μεταξύ των άλλων δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτει ένας εκπαιδευτικός, πρέπει να έχει υπόψη του και μερικές βασικές αρχές συμβουλευτικής. Ενδεικτικά, επισημαίνουμε κάποιες από αυτές (Μαλικιώση- Λοΐζου, 2001, σ. 88 - 89):

  •  Ο εκπ/κός δεν πρέπει να κρίνει τους προβληματισμούς των παιδιών με γνώμονα τις αντιλήψεις των μεγάλων.
  •  Το κάθε παιδί βιώνει διαφορετικές ψυχολογικές καταστάσεις.
  •  Το παιδί δεν έχει μεγάλη ικανότητα ενδοσκόπησης.
  •  Είναι δύσκολο να εμπλέξει το παιδί σε συζήτηση, αν αυτό δε θέλει.
  • Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο εκπαιδευτικός πρέπει:

o   Να δείχνει στον μαθητή ότι τον προσέχει.
o   Να κάνει κυρίως ερωτήσεις ανοιχτού τύπου.
o   Να τον ενθαρρύνει.
o   Να δείχνει ότι καταλαβαίνει τα συναισθήματά του.


ΠΗΓΕΣ:
ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ, Ι. (2011). Ο δάσκαλος στη σχολική τάξη. Βασικές Ψυχο-παιδαγωγικές και διδακτικές εφαρμογές. Αθήνα: Εκδόσεις ΙΩΝ.
ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ - ΛΟΪΖΟΥ, Μ. (2001). Η συμβουλευτική ψυχολογία στην εκπαίδευση: Από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου