Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Σύγχρονη και ασύγχρονη μάθηση
Η ηλεκτρονική εκπαίδευση μπορεί να υπάρχει σε δύο μορφές:

«Στη Σύγχρονη Μάθηση ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει στην εκπαίδευση σε πραγματικό χρόνο μέσα από ένα Ιntranet ή το Ιnternet. H εκπαίδευση αυτού του τύπου έχει πολλά κοινά σημεία με την εκπαίδευση σε αίθουσα διδασκαλίας, με τη διαφορά ότι, στην σύγχρονη μάθηση του e-learning, εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενος βρίσκονται σε μια “εικονική” αίθουσα που δεν έχει γεωγραφικούς περιορισμούς. Με τη χρήση αυτού του τύπου τεχνολογίας e-learning δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτή να παρέχει εκπαίδευση σε οποιοδήποτε σημείο της περιοχής παρέμβασης. Αυτού του τύπου η εκπαίδευση μπορεί να καταγραφεί σε ηλεκτρονική μορφή και να επαναληφθεί αργότερα αν χρειαστεί. Τα επικοινωνιακά μέσα που χρησιμοποιούνται είναι το chat, οι «εικονικές» αίθουσες διδασκαλίας (virtual classrooms) και η κοινή χρήση εφαρμογών (application Sharing)».
«Λέγοντας Ασύγχρονη μάθηση εννοείται η μορφή εκείνη ηλεκτρονικής μάθησης κατά την οποία δεν υπάρχει άμεση, «σύγχρονη» επικοινωνία του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στην περίπτωση της ασύγχρονης εκπαίδευσης ο εκπαιδευτής μπορεί να προετοιμάσει το εκπαιδευτικό υλικό, να το αποθηκεύσει σε ένα portal ή σε μια ιστοσελίδα και ο εκπαιδευόμενος, μπορεί να πάρει αυτό το εκπαιδευτικό υλικό οπουδήποτε και αν βρίσκεται και σε όποια χρονική στιγμή επιλέξει ο ίδιος. Φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι η εκπαίδευση αυτού του τύπου είναι πιο ευέλικτη αλλά στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει επικοινωνία εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου σε πραγματικό χρόνο (real-time). Τα επικοινωνιακά μέσα που χρησιμοποιούνται στον τύπο αυτό είναι η αποστολή και λήψη e-mails  (messaging), τα Discussion Groups και τα Bulletin Boards».

ΠΗΓΕΣ
http://eteaching.forumup.gr/about5-eteaching.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου