Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

Ποιος είναι ο μαθητής, το παιδί ή ο γονιός;
«Το σημαντικότερο από όλα τόσο για το παιδί όσο και για τους γονείς του είναι να συνειδητοποιήσει και να αποδεχθεί ο καθένας από την πλευρά του ότι το σχολείο και τα μαθήματα είναι υποχρέωση του μαθητή και όχι του γονέα» (Σχολές Γονέων του Υπουργείου Παιδείας, 2011). Με το σκεπτικό αυτό οι γονείς πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν πρέπει να ταυτίζονται με τη θέση, τον ρόλο και τις υποχρεώσεις των παιδιών τους. Ο κύριος ρόλος τους πρέπει να περιοριστεί στα εξής (Καραντζής, 2012):

  • Να εξασφαλίζουν σωστές συνθήκες εργασίας των παιδιών τους στο σπίτι. Η σχολική απόδοση των παιδιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες εργασίας στο σπίτι.
  •  Το διάβασμα να μη συνδέεται σε καμία περίπτωση με την τιμωρία.
  • Να υπάρχει κατάλληλος χώρος στο σπίτι για μελέτη.
  • Οι γονείς να σέβονται τις ώρες μελέτης των παιδιών τους και με το παράδειγμα τους να τα βοηθήσουν να αγαπήσουν το διάβασμα. Την ώρα της μελέτης τους να ασχολούνται και αυτοί με κάτι σχετικό.
  • Οι ευχάριστες δραστηριότητες για το παιδιά (περίπατοι, επισκέψεις, παρακολούθηση θεαμάτων κλπ.) να προγραμματίζονται στον ελεύθερο χρόνο τους.
  • Να ενθαρρύνουν τις προσπάθειες των παιδιών τους επικεντρώνοντας στα θετικά και όχι στα αρνητικά στοιχεία της προσωπικότητάς τους.
  • Να τα βοηθούν, όταν αυτά δυσκολεύονται και να τα καθοδηγούν (υψηλή εποπτεία). Οι εργασίες των παιδιών πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της δικής τους πρωτοβουλίας και δημιουργίας.


ΠΗΓΕΣ
Σχολές Γονέων του Υπουργείου Παιδείας ( 2011). Η οικογένεια στη σύγχρονη εποχή. Αθήνα.
Καραντζής, Ι. (2012). Ομιλίες προς τους γονείς. Υπο έκδοση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου