Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Το Μπιχεβιοριστικό Μοντέλο Μάθησης και η Γνωστική Ψυχολογία

 

Στην παραπάνω εικόνα αποτυπώνεται το μπιχιεβιοριστικό μοντέλο μάθησης, το οποίο κυριάρχησε για πολλά χρόνια στην εκπαίδευση. Βασική του αρχή ήταν η αυθεντία του δασκάλου, επομένως ό,τι σκέφτεται και λέει ο δάσκαλος αυτό ήταν το σωστό. 

Η εμφάνιση της Γνωστικής Ψυχολογίας άλλαξε τις παλιές απόψεις για τη διαδικασία της μάθησης δίνοντας μεγάλη βάση στην αυτενέργεια, την πρωτοβουλία και τη δημιουργική σκέψη του μαθητή. Ο μαθητής είναι στο κέντρο ενδιαφέροντος του νέου σχολείου και επιδιώκεται η αναγνώριση και ο σεβασμός της ιδιαιτερότητας του κάθε ατόμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου