Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

Ένα αξιόλογο βιβλίο για τους νοερούς υπολογισμούς
Είναι παραδεκτό ότι, λόγω των  απαιτήσεων της σύγχρονης εκπαίδευσης, δίνεται μια νέα κατεύθυνση, η οποία έχει ως στόχο να εντάξει το μαθητή στο επίκεντρο του μαθήματος μέσα από καθημερινές οικείες καταστάσεις, έτσι ώστε αυτός να είναι σε θέση να αναδείξει σαφέστερα τον τρόπο σκέψης του, αλλά και να συνδέσει την παρεχόμενη σχολική γνώση με την καθημερινή ζωή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην εκτέλεση νοερών αριθμητικών υπολογισμών από τους μαθητές, καθώς και στην ανάδειξη των στρατηγικών που ακολουθούν για την επίλυσή τους.
Ένα βιβλίο για τους νοερούς υπολογισμούς κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις «Ζυγός» με τον τίτλο «Νοεροί Υπολογισμοί: Τα Μαθηματικά της φύσης και της ζωής». Συγγραφέας του βιβλίου είναι ο Καθηγητής της Διδακτικής των Μαθηματικών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Χαράλαμπος Λεμονίδης.
Είναι ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και γι’ αυτό το λόγο το προτείνω ανεπιφύλακτα να κοσμεί τις βιβλιοθήκες τους. Περιέχει: θέματα σχετικά με τους νοερούς και κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού και διαίρεσης, τη διδασκαλία των Ν.Υ. στο δημοτικό σχολείο καθώς επίσης και έρευνες που σχετίζονται με τις στρατηγικές νοερών υπολογισμών που χρησιμοποιούν οι μαθητές του δημοτικού σχολείου. Τέλος περιέχει ένα κεφάλαιο με τον τίτλο "Μαθησιακές Δυσκολίες και Νοεροί Υπολογισμοί".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου