Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

Πώς θα αγαπήσουν τα παιδιά μας το σχολείο


Ένας φίλος μου, γιατρός στο επάγγελμα, πήγε για πρώτη φορά τα παιδιά του σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Μετά τις καθιερωμένες διαδικασίες και διατυπώσεις απευθύνθηκε στη διευθύντρια του σχολείου και της είπε: «Το πρώτο μου μέλημα είναι να παίρνω τα παιδιά μου το μεσημέρι από το σχολείο σας και να είναι χαρούμενα, όπως σας τα φέρνω το πρωί. Για τις γνώσεις που θα αποκτήσουν κτλ. ενδιαφέρομαι, αλλά δευτερευόντως …».
Τι λέτε εσείς, συμφωνείτε με το φίλο μου;
Ένας από τους κυριότερους στόχους που πρέπει να έχει το σημερινό σχολείο είναι να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες, έτσι ώστε τα παιδιά να αισθάνονται άνετα και χαρούμενα κατά την παραμονή τους σ' αυτό. Με άλλα λόγια να το αγαπήσουν. Πώς όμως θα επιτευχθεί αυτό;
Για την οικονομία του χώρου και του χρόνου παραθέτω επιγραμματικά κάποιους ενδεικτικούς τρόπους:
  • Δημιουργία, εκ μέρους του εκπαιδευτικού,  κλίματος καλής επικοινωνίας, σεβασμού, αγάπης και συνεργασίας.
  • Κατά τη διδασκαλία οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά εργαζόμενοι σε ομάδες εργασίας και να μη μένουν παθητικοί δέκτες.
  • Το μάθημα να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διεγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών και οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται να συνδέονται με την καθημερινή ζωή.
  • Να αποφεύγεται η αποστήθιση και να καλλιεργείται η κριτική και η δημιουργική σκέψη των μαθητών καθώς και οι μεταγνωστικές τους δεξιότητες.
  • Οι μαθητές να αξιολογούνται όχι μόνο για τις γνώσεις που απέκτησαν αλλά και για τις δεξιότητες που ανέπτυξαν. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να καθιερωθεί η τήρηση του «φακέλου του μαθητή». 
  • Οι εργασίες που δίνονται στο σπίτι να είναι λογικές σε έκταση και ποιοτικές.
  • Το σχολείο να είναι ένας χώρος που να έχουν θέση και δραστηριότητες ευχάριστες για τα παιδιά, όπως αυτές του αθλητισμού, θεάτρου, μουσικής, διδακτικών επισκέψεων κτλ.
Για το θέμα αυτό παρακολουθείστε ένα video από μια συνέντευξη του Καθηγητή κ. Γ. Μπαμπινιώτη στην εκπομπή της ΝΕΤ «Ανταποκριτές» 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου