Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Ιστορία του κοινοτικού ιατρείου του Κιονίου Ιθάκης

Το κοινοτικό ιατρείο του Κιονίου Ιθάκης (βλέπε σχετικές εικόνες) ανεγέρθηκε με δαπάνες του Προοδευτικού Ομίλου Κιονίου Ιθάκης το έτος 1982.
Η αρχική ιδέα για την ανέγερση του σημερινού κοινοτικού ιατρείου ανήκει στον τότε πρόεδρο του Ομίλου αείμνηστο Διονύσιο Γαλάτη (Κήρυκα), ο οποίος μάλιστα εξέφρασε την επιθυμία η δαπάνη της ανέγερσης του ιατρείου να καλυφθεί από τον ίδιο εις μνήμη της συζύγου του και γι’ αυτό έδωσε την εντολή στον αρχιτέκτονα μηχανικό κ. Γεράσιμο Γ. Δευτεραίο να φτιάξει τα σχέδια.
Η τότε Κοινοτική Αρχή είχε την άποψη ότι το κοινοτικό ιατρείο πρέπει να ανεγερθεί μαζί με το κοινοτικό κατάστημα στο οικόπεδο που βρίσκεται απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, επειδή ένα μικρό μέρος αυτής της έκτασης ανήκε στην Κοινότητα. Φυσικά, η έκταση αυτή που κατείχε η Κοινότητα Κιονίου δεν επαρκούσε για να ανεγερθεί το κοινοτικό κατάστημα και το ιατρείο και γι’ αυτό άρχισαν οι προσπάθειες από πλευράς της Κοινοτικής Αρχής να υπάρξει μια επαφή με τους ιδιοκτήτες της διπλανής έκτασης, προκειμένου να παραχωρήσουν ή να πουλήσουν στην Κοινότητα το μερίδιό τους. Επειδή κάποιοι από τους κληρονόμους αυτής της έκτασης βρισκόταν στο εξωτερικό αλλά και για πολλούς και διάφορους λόγους, που δεν είναι του παρόντος να τις αναφέρουμε, η ιδέα αυτή δεν καρποφόρησε. 
 Για όλες αυτές τις διαδικασίες και τις διαφορετικές απόψεις που υπήρχαν για τη θέση ανέγερσης του κοινοτικού ιατρείου πέρασε σημαντικό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα ο Διονύσιος Γαλάτης να υποβάλει την παραίτησή του από πρόεδρος του Ομίλου. Έτσι χάθηκε η ευκαιρία της ανέγερσης του ιατρείου χωρίς καμία δαπάνη εκ μέρους του Ομίλου.
Το νέο διοικητικό συμβούλιο που ανέλαβε διαχώρισε τη θέση του από την τότε Κοινοτική Αρχή για τη θέση ανέγερσης του κοινοτικού ιατρείου και αποφάσισε ομόφωνα να ανεγερθεί το κοινοτικό ιατρείο πάνω στο κελί της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη, δηλαδή στη θέση που είναι σήμερα.
Μετά από αρκετές διατυπώσεις και αιτήματα του τότε προέδρου και του Δ.Σ. του ομίλου  το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης ομόφωνα έδωσε την άδεια στον Προοδευτικό Όμιλο Κιονίου Ιθάκης «Η Ανόρθωση» να ανεγείρει το σημερινό Ιατρείο και ο χώρος να παραμείνει πάντοτε για χρήση κοινοτικού ιατρείου.
Ο Όμιλος τότε διέθετε (πριν την ανέγερση του ιατρείου) ως αποθεματικό 76000 δραχμές. Το Ιατρείο κόστισε συνολικά γύρω στις 550000 δρχ. Μετά το πέρας της ανέγερσης το αποθεματικό του Ομίλου ξεπερνούσε τις 200000 δραχμές. Αυτή ήταν, ειλικρινά, μια υπερπροσπάθεια του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί κατόρθωσε να συγκεντρώσει αυτό το σεβαστό, για την εποχή εκείνη ποσό, χάρις στην συγκινητική προσφορά των κατοίκων και φίλων του Κιονίου (από την Ελλάδα και από το εξωτερικό).
Για την ιστορία αναφέρω τα ονόματα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου την περίοδο της ανέγερσης του Ιατρείου: Πρόεδρος: Γιάννης Δ. Καραντζής, Ταμίας: + Παύλος Βεντούρας, Γραμματέας: + Θάλεια Καλλινίκου, Μέλη: Δημήτριος Λιότσος, Λούλα Ι. Παϊζη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου