Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

Η «επιστημονική ταυτότητα» του εκπαιδευτικού


Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός πρέπει να διαθέτει «επιστημονική ταυτότητα», δηλαδή, να γνωρίζει τους μαθητές του (τις αδυναμίες τους, τα προτερήματά τους, το συναισθηματικό τους κόσμο κτλ.), να είναι κάτοχος του διδακτικού αντικειμένου, να γνωρίζει τις στρατηγικές που θα εφαρμόσει, προκειμένου οι μαθητές του να κατακτήσουν τη γνώση με αποτελεσματικό τρόπο και χωρίς «σπατάλη νοητικής ενέργειας» και τέλος, να αιτιολογεί με επιστημονικό τρόπο τις διδακτικές του ενέργειες. Με άλλα λόγια ο εκπαιδευτικός πρέπει να συνδέει με αρμονικό τρόπο τη θεωρία με την πράξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου