Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

Η θετική όψη του μαθητικού λάθους


 Τα «λάθη» των μαθητών αντιμετωπίζονται, αρκετές φορές στη σχολική τάξη από κάποιους εκπαιδευτικούς, ως αρνητικό στοιχείο με αποτέλεσμα να μειώνεται τόσο η επίδοση του μαθητή όσο και η αυτοεκτίμησή του. Είναι σωστή αυτή η αντιμετώπιση;
«Τα λάθη και οι αποτυχίες των μαθητών πρέπει να αντιμετωπίζονται ως φυσιολογικά φαινόμενα και ως αναπόφευκτα στοιχεία της προσπάθειάς τους για μάθηση παρά ως ενδείξεις αδυναμίας» (Πόρποδας, 2003, σ. 347).
Έτσι, τα λάθη ο εκπαιδευτικός πρέπει να τα δει ως συμπτώματα κάποιων προβλημάτων και να διερευνήσει την αιτία τους. Στη συνέχεια, να τα κατηγοριοποιήσει και σε πρώτη ευκαιρία να πραγματοποιήσει μια επανορθωτική διδασκαλία
Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι προτιμότερο ο εκπαιδευτικός, αντί να διορθώνει μόνος του τα λάθη, να τα επισημαίνει και οι μαθητές να προβαίνουν στην αυτοδιόρθωσή τους, αναπτύσσοντας συγχρόνως μεταγνωστικές δεξιότητες και κριτική σκέψη.
Πηγές:
ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ, Ι. (2011). Ο δάσκαλος στη σχολική τάξη: Ψυχο-Παιδαγωγικές και διδακτικές εφαρμογές. Εκδόσεις ΙΩΝ.
ΠΟΡΠΟΔΑΣ, Κ.(2003). Η μάθηση και οι δυσκολίες της: Γνωστική προσέγγιση. Πάτρα: Αυτοέκδοση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου