Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στα σχολεία με τη λήξη του διδακτικού έτους


Με τη λήξη του διδακτικού έτους τα περισσότερα δημοτικά σχολεία πραγματοποιούν αξιόλογες πολιτιστικές εκδηλώσεις με θεατρικά και μουσικά δρώμενα, διασκεδαστικά παιχνίδια, παραδοσιακούς χορούς, απαγγελία ποιημάτων κτλ., που δίνουν χαρά σε μαθητές, γονείς και δασκάλους.
Αυτού του είδους οι εκδηλώσεις συμβάλλουν στο να υπάρξει μια ισορροπημένη κατανομή των γνωστικών, ψυχοσωματικών και συναισθηματικών στόχων του σχολείου, όπως άλλωστε προβλέπει και το επίσημο πρόγραμμα σπουδών. Έτσι, το σχολείο γίνεται πόλος έλξης για τους μαθητές, γίνεται, δηλαδή, ένας ευχάριστος τόπος που προσκαλεί τον μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
Για τη διεξαγωγή αυτών των εκδηλώσεων ορισμένοι εκπαιδευτικοί προβάλλουν ενστάσεις σχετικά με το γεγονός ότι ξοδεύεται αρκετός χρόνος σε δοκιμαστικές διαδικασίες (πρόβες), προκειμένου να υπάρξει στο τέλος ένα άρτιο αποτέλεσμα. Άλλοι, όμως, υποστηρίζουν ότι ορθώς επιζητείται η καλή εμφάνιση των μαθητών σε αυτές τις εκδηλώσεις και συνεπώς είναι επόμενο να δαπανάται ένας επιπλέον χρόνος κοντά στις ημέρες της διεξαγωγής τους.

Η άποψη, που προσωπικά υιοθετώ είναι αυτή της «χρυσής τομής». Δηλαδή, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητες να διεξάγονται για τους λόγους που παραπάνω αναφέραμε, αλλά και ο χρόνος που απαιτείται για την προετοιμασία των εκδηλώσεων μπορεί κάλλιστα να περιοριστεί σε λογικά πλαίσια. Αυτό θα επιτευχθεί όταν: 1) υπάρχει αρχικά ένας προγραμματισμός των δραστηριοτήτων που θα λάβουν χώρα μέσα στο σχολικό έτος και 2) το τελικό αποτέλεσμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων να είναι προϊόν της σύνθεσης όλων εκείνων των δραστηριοτήτων που σε καθημερινή βάση διεξάγονται στο πλαίσιο των μαθημάτων της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικών, Μουσικής, Θεατρικής Αγωγής), της Φυσικής Αγωγής και άλλων μαθημάτων. Συνεπώς, με αυτό το σκεπτικό και η ορθολογική διαχείριση του διδακτικού χρόνου επιτυγχάνεται και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται, δίνοντας χαρά στους μαθητές και στους γονείς τους.          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου