Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Προετοιμάστε τις διδακτικές σας επισκέψεις

Αυτή την εποχή αρχίζουν να πραγματοποιούνται από τα σχολεία οι προγραμματισμένες διδακτικές επισκέψεις τους.
 Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι μία διδακτική επίσκεψη των μαθητών στέφεται με επιτυχία, αν προηγουμένως έχει προετοιμαστεί συστηματικά τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από τους μαθητές.
Προς διευκόλυνση των εκπαιδευτικών και των μαθητών παραθέτουμε διάφορες (ενδεικτικές) ηλεκτρονικές διευθύνσεις, από τις οποίες μπορούν να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες με στόχο, οι νέες γνώσεις που θα αποκτηθούν από την πρώτη επαφή των μαθητών με τα διάφορα αξιοθέατα, να στηριχθούν σε μία «προϋπάρχουσα γνώση».
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου