Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Χρήσιμα βιβλία για το Δάσκαλο

(Ενδεικτική ελληνική βιβλιογραφία)

Αβέρωφ – Ιωάννου (1983). Μαθαίνοντας τα παιδιά να συνεργάζονται. Αθήνα: Εκδόσεις Θυμάρι.
Αγαλιώτης, Ι. (2009). Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Αγαλιώτης, Ι. (2012). Διδασκαλία Μαθηματικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Αθήνα: Γρηγόρης.
Βασιλοπούλου, Μ. (2001). Ο χάρτης των εννοιών ως εργαλείο μάθησης. Αθήνα: Αυτοέκδοση.
Elliott, S., Kratochwill, T., Littlefield- Cook J., Travers, J. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική διδασκαλία – Αποτελεσματική μάθηση (μτφρ). Αθήνα: Gutenberg
Ζιώρη, Ε. (2011). Άδηλη Μάθηση. Αθήνα: Gutenberg.
Θεοφιλίδης, Χ. (1997). Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας. Αθήνα: Γρηγόρης.
Κανάκης, Ι. (1999). Διδασκαλία και μάθηση με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Αθήνα: Γρηγόρης.
Κανάκης, Ι. (2006). Η οργάνωση της διδασκαλίας – μάθηση με ομάδες εργασίας. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.
Καραντζής, Ι. (2004). Τα προβλήματα της μνήμης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στην αριθμητική και την ανάγνωση: Γνωστική θεώρηση – εκπαιδευτικές προεκτάσεις. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός.
Καραντζής, Ι. (2005). Διαγνωστική αξιολόγηση και παρέμβαση στα μαθηματικά. Στο βιβλίο επιμέλειας ΠΟΡΠΟΔΑ, Κ. Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και υλικό για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. Πάτρα.
Καραντζής (2007). Εφαρμογές βασικών αρχών της μάθησης στην εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg.
Καραντζής (2011). Ο Δάσκαλος στη σχολική τάξη: Βασικές ψυχο-παιδαγωγικές και διδακτικές εφαρμογές. Αθήνα: Ίων.
Καραντζής, Ι. & Τσαγγάρης, Γ. (2003). Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά. Στο βιβλίο επιμέλειας Πόρποδας, Κ. Διαγνωστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στο Δημοτικό Σχολείο. Πάτρα.
Καραντζής Ι, Aγγελόπουλος Η., Καραγιάννης Π., Φραγκούλης Ι., Φωκάς Ε. (2003) Η διδασκαλία των μαθημάτων του δημοτικού σχολείου με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Διδακτικές εφαρμογές στο πλαίσιο του Διαθεματικού προγράμματος σπουδών. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο.
Κόκκοτας, Π. (1998). Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Αθήνα: Αυτοέκδοση.
Κολέζα, Ε. (2009). Θεωρία και πράξη στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Αθήνα: Τόπος.
Κολιάδης, Ε. (2002). Γνωστική Ψυχολογία- Γνωστική Νευροεπιστήμη και Εκπαιδευτική Πράξη. Αθήνα: Αυτοέκδοση.
Κόσυβας, Γ. (2000). Η πρακτική του ανοιχτού προβλήματος στο δημοτικό σχολείο. Αθήνα: Gutenberg.
Κουλουμπαρίτση, Α. και Μουρατιάν, Ζ. (2003). Σχέδια εργασίας στην τάξη και στην πράξη: στόχος, τρόπος, αξιολόγηση. Αθήνα: Πατάκης.
Κωσταρίδου–Ευκλείδη, Α. (1997). Ψυχολογία της σκέψης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Κωσταρίδου–Ευκλείδη, Α. (2005). Μεταγνωστικές διεργασίες και αυτό-ρύθμιση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Κωσταρίδου–Ευκλείδη, Α. (2011). Γνωστική Ψυχολογία. Από την αναπαράσταση της γνώσης στο θυμικό και στη δράση.  Αθήνα: Πεδίο.
Κωσταρίδου–Ευκλείδη, Α. (2012). Ψυχολογία κινήτρων. Αθήνα: Πεδίο.
Λεμονίδης, Χ. (2003). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των Μαθηματικών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Αθήνα: Πατάκης.
Μαλικιώση - Λοϊζου, Μ. (2001). Η συμβουλευτική ψυχολογία στην εκπαίδευση: Από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Ματσαγγούρας, Η. (2004). Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας τ.2. Στρατηγικές διδασκαλίας. Αθήνα: Gutenberg.
Ματσαγγούρας, Η. (2003). Η Σχολική Τάξη, τ.1. Αθήνα: Αυτοέκδοση.
Ματσαγγούρας, Η. (2003). Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση. Αθήνα: Γρηγόρης.
Μίχας, Π. (2003). Η διδασκαλία της Φυσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Μπαμπλέκου, Ζ. (2011). Γνωστική Ψυχολογία. Μοντέλα Μνήμης. Αθήνα: Gutenberg.
Παπαζήσης, Κ. (1996). Τα «έξυπνα» πειράματα. Αθήνα: Σαββάλας.
Polia, G.(1990). Πώς να το λύσω (Μετάφραση). Αθήνα: Σπηλιώτη.
Πόρποδας, Κ. (2002). Η Ανάγνωση. Πάτρα: Αυτοέκδοση.
Πόρποδας, Κ. (2011). Μάθηση και Γνώση στην Εκπαίδευση: Γνωστική ανάλυση-Δυσκολίες - Εφαρμογές. Πάτρα: Αυτοέκδοση.
Ραβάνης, Κ.(2003). Οι Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση: Διδακτική και γνωστική προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός.
Ράπτη, Α., Φορτούνη, Τ., Κομματάς, Ν., & Αλεξανδράτος, Γ. (2006). Οι χάρτες εννοιών στο Σχολείο: Θεωρητικό πλαίσιο, διδακτική αξιοποίηση, δραστηριότητες. Αθήνα: Ατραπός.
Σαμαρτζή, Σ. (2011). Ο χρόνος ως πρόβλημα προς επίλυση: Αναπαραστάσεις και γνωστικές στρατηγικές. Αθήνα: Πεδίο.
Schunk, D., Pintrich, P. , Meece, J. (2010). Τα κίνητρα στην εκπαίδευση (μετφ.). Αθήνα Gutenberg.
Slavin, R. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Θεωρία και πράξη (μετάφραση). Αθήνα: Μεταίχμιο.
Τζεκάκη, Μ. (2007). Μικρά παιδιά μεγάλα μαθηματικά νοήματα. Προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Αθήνα: Gutenberg.
Φλωράτου, Μ. (21998). Μαθησιακές Δυσκολίες και όχι Τεμπελιά. Αθήνα: Οδυσσέας.
Χρυσαφίδης, Κ. (2003). Βιωματική – Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Αθήνα: Gutenberg.  
Van De Walle J. A. (2005). Μαθηματικά για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο: Μια εξελικτική διδασκαλία (Μετάφραση). Αθήνα: ΤυπωθήτωΓ. Δαρδανός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου