Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Μαθησιακές Δυσκολίες

Ο μέχρι τώρα πληρέστερος και ευρέως αποδεκτός ορισμός για τις μαθησιακές δυσκολίες έχει δοθεί από την Εθνική Μικτή Επιτροπή για τις Μαθησιακές Δυσκολίες (National Joint Committee on Learning Disabilities) των ΗΠΑ, το 1988. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, “οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος ο οποίος αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών που εκδηλώνονται ως δυσκολίες στη μάθηση και χρήση της ομιλίας, της ανάγνωσης, της γραφής, του συλλογισμού ή των μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και είναι δυνατόν να εκδηλώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Με τις μαθησιακές δυσκολίες είναι δυνατόν να συνυπάρχουν προβλήματα αυτοελέγχου της συμπεριφοράς, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, τα οποία, όμως, από μόνα τους, δε συνιστούν μαθησιακή δυσκολία. Αν και οι μαθησιακές δυσκολίες είναι δυνατόν να εκδηλώνονται μαζί με άλλες μειονεκτικές καταστάσεις (π.χ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, σοβαρή συναισθηματική διαταραχή) ή με επιδράσεις εξωγενών παραγόντων (όπως οι πολιτισμικές διαφορές και η ανεπαρκής ή ακατάλληλη εκπαίδευση), εντούτοις οι μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή εξωγενών παραγόντων” (OShea κ.ά. 1998, σ. 37-38). Απόσπασμα από το βιβλίο: Διαγνωστική Αξιολόγηση και αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών (Ανάγνωση, Ορθογραφία, Δυσλεξία, Μαθηματικά). Επιμέλεια: Κ. Πόρποδας

Παρακάτω προτείνουμε δύο βιβλία που είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο και αναφέρονται στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών. Τα βιβλία αυτά γράφτηκαν από την Επιστημονική Ομάδα του Καθηγητή κ. Κων/νου Πόρποδα στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος του έργου ΕΠΕΑΕΚ (του Μέτρου 1.1, της Ενέργειας 1.1.3, της Κατηγορίας Πράξεων Α΄ τα έτη 2003-2004), του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 
1. Διαγνωστική Αξιολόγηση και αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών (Ανάγνωση, Ορθογραφία, Δυσλεξία, Μαθηματικά). Επιμέλεια: Κ. Πόρποδας


2. Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις και υλικό για την Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών των Μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. Επιμέλεια: Κ. Πόρποδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου