Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

Οι διακρίσεις των μαθητών μας στους διαγωνισμούς του προγράμματος PISA
Είναι γνωστό ότι ανά τριετία διενεργούνται οι διαγωνισμοί του προγράμματος PISA (Programme International Students Assessment) σε μαθητές και μαθήτριες όλου του κόσμου που έχουν τελειώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση (Γ΄ Γυμνασίου για τη Χώρα μας). Στους διαγωνισμούς αυτούς η αξιολόγηση αφορά κυρίως τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και τη γλώσσα. 

Τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά για τη Χώρα μας. Οι λόγοι, σύμφωνα με τις απόψεις ειδικών, μπορούν να εντοπιστούν κυρίως στους  εξής παράγοντες: στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος, τρόπος οργάνωσης και προσφοράς της διδακτέας ύλης και διδακτικά εγχειρίδια. (*) Αναλυτικότερα: 

  •    Το εκπαιδευτικό μας σύστημα επικεντρώνεται στις ακαδημαϊκές γνώσεις κι όχι στις δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων.
  •  Η διδακτέα ύλη προσφέρεται με αποσπασματικό τρόπο, αντί να προσεγγίζεται διεπιστημονικά και διαθεματικά και να τονίζεται η χρησιμότητά της στην καθημερινή ζωή.
  •  Η δυσκολία που παρουσιάζει το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων. 


Για να γίνει όμως κατανοητό το γεγονός ότι  το εκπαιδευτικό μας σύστημα επικεντρώνεται στις ακαδημαϊκές γνώσεις κι όχι στις δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων, θα δώσουμε ένα παράδειγμα από τα μαθηματικά.

Α) Πώς διατυπώνεται ένα πρόβλημα στους μαθητές στη Χώρα μας (καθαρή ακαδημαϊκή γνώση):
Δίδεται τρίγωνο ΑΒΓ. Να βρεθεί ένα σημείο του τέτοιο ώστε, αν φέρουμε έναν κύκλο με κέντρο αυτό το σημείο, ο κύκλος αυτός να περνά και από τις τρεις κορυφές του δοθέντος τριγώνου. 
 Β) Πώς διατυπώνεται το ίδιο πρόβλημα στους διαγωνισμούς του PISA (ανάπτυξη δεξιότητας επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής)
 Ένας δήμαρχος σκέφτεται να ηλεκτροφωτίσει μια τριγωνική πλατεία της πόλης του. Πού θα τοποθετήσει έναν μεγάλο προβολέα, έτσι ώστε η πλατεία να φωτίζεται ομοιόμορφα;  (*) Φυσικά, πρέπει να ομολογήσουμε ότι τον τελευταίο καιρό και στη Χώρα μας έχουν γίνει ή γίνονται σημαντικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου