Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

Εφαρμογές βασικών αρχών της μάθησης στην εκπαίδευσηΤο βιβλίο αυτό του Ι.Δ. Καραντζή, Επίκουρου Καθηγητή του ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών, δεν έχει στόχο να παρουσιάσει τις θεωρητικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τα θέματα της μάθησης, αλλά επιθυμεί απλώς:

  •  να εκθέσει επιγραμματικά τις θεωρητικές απόψεις των Επιστημών της Αγωγής για τον τομέα της μάθησης και, στη συνέχεια,

  •  να επικεντρωθεί στο να συνδέσει αυτές τις θεωρητικές απόψεις με τη σχολική πράξη.

Έτσι, στο μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου, προτείνονται αρκετές ενδεικτικές δραστηριότητες, τις οποίες μπορεί να εφαρμόσει ο εκπαιδευτικός στην τάξη του (καλλιέργεια μνήμης, κριτικής και δημιουργικής σκέψης, μεταγνωστικών δεξιοτήτων, συνεργασίας και αποτελεσματικής μελέτης των μαθητών, τρόποι εξατομίκευσης εκπαιδευτικής διαδικασίας κτλ.).
Τα θέματα που έχουν επιλεγεί να θιγούν ενδιαφέρουν άμεσα το φοιτητή, τον υποψήφιο εκπαιδευτικό, αλλά και τον εν ενεργεία εκπαιδευτικό, γιατί, κατά πρώτον, του προτείνουν τρόπους και μέσα που θα εφαρμόσει στην τάξη του προκειμένου να επιτύχει στο εκπαιδευτικό του έργο και, κατά δεύτερον, τον ενημερώνουν, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, για τις βασικές αρχές της μάθησης, προκειμένου να ανατρέξει σε κατάλληλες επιστημονικές πηγές και να αντλήσει πολύ περισσότερες θεωρητικές γνώσεις.

Εκδόσεις: Gutenberg, 2007

2 σχόλια: