Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών - Μεντόρων
 Είναι γνωστό ότι στα Παιδαγωγικά Τμήματα η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του Πτυχίου. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εμπειρία που συμπληρώνει τη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση των φοιτητών και αποτελεί βασικό παράγοντα της ολοκληρωμένης εκπαίδευσής τους.
Με βάση αυτό το σκεπτικό, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών υλοποίησε και φέτος ένα καινοτόμο πρόγραμμα Πρακτικών Ασκήσεων των φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος εκπαιδεύτηκαν για 100 ώρες (40 ώρες θεωρία και 60 ώρες φροντιστηριακή - πρακτική άσκηση) 210 περίπου δάσκαλοι φέτος και 140 πέρυσι, οι οποίοι υπηρετούν σε διάφορα δημοτικά σχολεία της Πάτρας, προκειμένου να γίνουν Μέντορες των φοιτητών του 8ου εξαμήνου  κατά τη διάρκεια των Πρακτικών τους Ασκήσεων.
Τα σεμινάρια αυτά είχαν μεγάλη επιτυχία και έτσι το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου μας έχει στη διάθεσή του 350 εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα βοηθήσουν τους φοιτητές του τμήματος στην πρακτική τους άσκηση.
Η Ομάδα έργου του Τμήματος αποτελείται από τους: Υπεύθυνη του Έργου: Βεννέτα Λαμπροπούλου, Καθηγήτρια Μέλη: Κολέζα Ευγενία, Καθηγήτρια, Σπινθουράκη Ιουλία – Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Καρατζιά-Σταυλιώτη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Καραντζής Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Φτερνιάτη Άννα, Επίκουρη Καθηγήτρια και Μαρκόπουλος Χρήστος, Λέκτορας.
Στα σεμινάρια αυτά δίδαξαν εκτός από τα μέλη της ομάδας έργου και άλλα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου