Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Μνημονικές τεχνικέςΓια τη διατήρηση των πληροφοριών στη μακροπρόθεσμη μνήμη το άτομο χρησιμοποιεί μνημονικές τεχνικές. Οι μνημονικές τεχνικές είναι διάφορες συνειδητές ενέργειες του ατόμου, προκειμένου να καταστήσει τη μνημονική λειτουργία του περισσότερο αποτελεσματική. Αυτές συνίστανται στην ανακωδικοποίηση των πληροφοριών, δηλαδή στη μετατροπή ή το μετασχηματισμό των πληροφοριών σ’ άλλη μορφή, με την οποία είναι πιο εύκολη η συγκράτησή τους στη μακροπρόθεσμη μνήμη (Καραντζής, 2004, «Εφαρμογές βασικών αρχών μάθησης στην εκπ/σης». Εκδόσεις Gutenberg).
Με δεδομένη αυτή την άποψη, το άτομο καθημερινά ανακωδικοποιεί τις γνώσεις που αποκτά από τη επεξεργασία των πληροφοριών προσθέτοντας διάφορες σχέσεις, με στόχο πάντοτε, όπως τονίσαμε παραπάνω, την ασφαλέστερη διατήρησή τους στη μακροπρόθεσμη μνήμη. Έτσι, προκειμένου να θυμάται καλύτερα έναν αριθμό τηλεφώνου (π.χ. 20100525), προσθέτει τη λεκτική σχέση: «τα ψηφία του αριθμού ανά δύο οδηγούν στο μισό των αριθμού που σχηματίζεται από τα 2 προηγούμενα ψηφία – 20-10-05-2.5». Επίσης, μπορεί να προσθέτει επιπρόσθετες πληροφορίες οπτικοχωρικού περιεχομένου για την ορθογραφία κάποιων λέξεων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η προσπάθεια των μαθητών της Δ2 τάξης του 50ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών (Δάσκαλος: Νίκος Μακροδήμος) να δώσουν οπτικοποιημένες αναπαραστάσεις, ως πρόσθετες πληροφορίες στη μακροπρόθεσμη μνήμη με στόχο τη καλύτερη συγκράτηση του γραφημικού κώδικα κάποιων λέξεων.
Δείτε το video.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου