Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

Καταχρηστικά κλάσματα - Εξαγωγή ακεραίων μονάδων

Πολλοί μαθητές εκτελώντας πράξεις με κλάσματα δεν βγάζουν τις ακέραιες μονάδες από τα καταχρηστικά κλάσματα που τυχόν προκύπτουν. Έτσι, δεν κατανοούν την αξία του κλάσματος, εφόσον δεν αναφέρονται καθόλου στις ακέραιες μονάδες που περιέχονται στα καταχρηστικά κλάσματα. Στην παρούσα ανάρτηση διευκολύνουμε τους μαθητές να κατανοήσουν αυτήν τη διαδικασία.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου