Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

Η Ορθογραφία στο Δημοτικό Σχολείο


     
  Κυκλοφόρησε πρόσφατα το βίβλίο του κ. Στέφανου Κολοβού, π. Σχολικού Συμβούλου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με τίτλο: "Η Ορθογραφία στο Δημοτικό Σχολείο: Εναλλακτικοί τρόποι μάθησης". 
 Το βιβλίο αυτό το προτείνω στους εκπαιδευτικούς να το διαβάσουν, γιατί ο συγγραφέας:
  •  Ασχολήθηκε με ένα θέμα που απασχολεί έντονα τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους γονείς των μαθητών.
  •  Ανέδειξε μέσα από το βιβλίο σου την επιστημονική πλευρά του θέματος της ορθογραφίας και την διατύπωσε με σαφήνεια στο εισαγωγικό (θεωρητικό) μέρος.
  • Πρότεινε μια πολυμορφία ασκήσεων δίνοντάς τους παιγνιώδη μορφή, η οποία συγκινεί τους μαθητές και τους εξάπτει το ενδιαφέρον με αποτέλεσμα η ενασχόλησή τους να είναι ευχάριστη γι’  αυτούς.
  • Αυτό το πλούσιο ορθογραφικό υλικό δεν προήλθε από μια τυχαία επιλογή, αλλά ήταν προϊόν επιστημονικής έρευνας και μελέτης.
  • Ακολούθησε σχολαστική μεθοδολογία (αναλύεται διεξοδικά στο βιβλίο), η οποία συνίσταται στην προπαρασκευή του υλικού, στη διαδικασία χορήγησή του στους μαθητές και τέλος στην παρέμβαση (ανατροφοδότηση) μέσα από δραστηριότητες κατάλληλα επιλεγμένες και με παιγνιώδη μορφή διατυπωμένες.
  • Ανέδειξε τα συνήθη ορθογραφικά λάθη των μαθητών κατά τάξη, κατατάσσοντάς τα σε τρεις κύριες κατηγορίες (φωνολογικά, λεκτικά και συντακτικά) δημιουργώντας παράλληλα ένα ενδεικτικό λεξιλόγιο για κάθε τάξη.
  • Πρότεινε πρωτότυπες δραστηριότητες, όπως «μαθαίνουμε ορθογραφία τραγουδώντας» και «μαθαίνουμε ορθογραφία παίζοντας θέατρο».
  • Χρησιμοποίησε πλούσια βιβλιογραφία ξένη και ελληνική. 
Ο συγγραφέας έχει διαθέσει το βιβλίο του στο βιβλιοπωλείο ΠΟΛΥΕΔΡΟ -ΠΑΤΡΑ, απ' όπου μπορείτε να το προμηθευτείτε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου