Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

Διδακτικό Υλικό για τα Μαθηματικά
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΝΤΑΞΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙ∆ΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» δημιούργησε ένα πολύ χρήσιμο υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Σχολείου κατάλληλο για ενισχυτική διδασκαλία και όχι μόνο.
Το υλικό αυτό κατανέμεται σε τρία βιβλία (Α+Β, Γ+Δ, Ε+ΣΤ  τάξεις) για το μαθητή και ένα για το δάσκαλο.
Θεωρώ, ότι οι δάσκαλοι θα αντλήσουν άφθονο υλικό για τη καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.

Βιβλίο Μαθητή  πρώτου επιπέδου (Α και Β τάξεις): Εδώ 
Βιβλίο Μαθητή  δεύτερου επιπέδου (Γ και Δ τάξεις): Εδώ
Βιβλίο Μαθητή  τρίτου επιπέδου (Ε και ΣΤ τάξεις): Εδώ
Βιβλίο Δασκάλου:  Εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου