Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

Προτάσεις για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες


Τα Μαθηματικά και οι Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία, Γεωγραφία) είναι από τα σπουδαιότερα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τη διευκόλυνση των μαθητών στη μελέτη και κατανόηση των εννοιών (αυτών των γνωστικών αντικειμένων) προτείνουμε κάποιες πηγές στο διαδίκτυο, που μπορούν να φανούν χρήσιμες:

  • Εργαστήριο Διδακτικής Μαθηματικών του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών:   http://www.mathlab.upatras.gr/ . Εκεί θα βρείτε άρθρα, σχέδια μαθημάτων projects κτλ., που ενδιαφέρουν το δάσκαλο των μαθηματικών. Ο ιστότοπος σύντομα θα εμπλουτιστεί και με νέο υλικό, όπως δήλωσε η υπεύθυνη Καθηγήτρια, κ. Ευγενία  Κολέζα.
  • Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του ΠΤΔΕ  Πανεπιστημίου Πατρών:  http://www.elemedu.upatras.gr/science/index.htm. Εκεί θα βρείτε αρκετά πειράματα της Φυσικής που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική πίεση. Σύντομα θα αναρτηθεί και επιπρόσθετο υλικό.
  • Στον ιστότοπο http://spirit16.blogspot.com/ , ένας πρωτοποριακός δάσκαλος του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Κων/νος Πανούσης, υλοποιεί ένα πρόγραμμα  ανοιχτής ψηφιακής τάξης, δίνοντας, όπως τονίζει ο ίδιος, φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Στον ιστότοπο αυτό θα βρείτε πλήθος πρωτοποριακών δραστηριοτήτων για όλα τα μαθήματα.

Επιπλέον αυτών των προτάσεων ένας «ψαγμένος» δάσκαλος, ο κ. Νίκος Μακροδήμος (δάσκαλος του 50ο Δημοτικού Σχολείου Πατρών), προτείνει τους παρακάτω ιστότοπους:   
  • Στον ιστότοπο http://www.skoool.gr/index.php θα βρείτε πολύ ωραίες παρουσιάσεις, προσομοιώσεις και ασκήσεις για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες όχι μόνο του Δημοτικού αλλά και του Γυμνασίου και Λυκείου.
  • Στον ιστότοπο http://e-math.eduportal.gr/  (Ελληνική πύλη παιδείας) μπορείτε να βρείτε άφθονο υλικό για τα Μαθηματικά (προτάσεις διδασκαλίας, ασκήσεις, παιχνίδια κτλ.).
  • Υλικό σχετικά με τη Γη και τις μεταβολές στην επιφάνεια της, με τη βοήθεια δορυφορικών εικόνων, κατάλληλο κυρίως για μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου αλλά και γιατί όχι και για μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού, θα το βρείτε στον ιστότομο http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_GR/.
  •  Επίσης, στον ιστότοπο http://geogr.eduportal.gr/ θα βρείτε άφθονο υλικό (προσομοιώσεις, χάρτες και παιχνίδια) για τη Γεωγραφία των μεγάλων τάξεων.
  •  Τέλος, δείτε ένα video σχετικό για την ηλεκτρική ενέργεια.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου