Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Δημιουργία κατάλληλου ψυχολογικού κλίματος στη σχολική τάξη


Κύριο μέλημα του εκπαιδευτικού είναι να δημιουργήσει το κατάλληλο ψυχολογικό κλίμα στην τάξη του, με σκοπό να υπάρξει και το μέγιστο θετικό αποτέλεσμα στους τομείς της μάθησης και της ανάπτυξης των μαθητών. Η σχέση αυτή, μεταξύ του ψυχολογικού κλίματος της τάξης και των αποτελεσμάτων της μάθησης και της ανάπτυξης των μαθητών, επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα πολλών επιστημονικών ερευνών. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι η δημιουργία ενός κλίματος καλής επικοινωνίας, σεβασμού, αγάπης και συνεργασίας των μαθητών μεταξύ τους και με τον δάσκαλο, θέτει τις βάσεις για την εφαρμογή ενός σωστού εκπαιδευτικού προγράμματος.
Για το σκοπό αυτό ο εκπαιδευτικός εκφράζει, όταν του δίδεται η ευκαιρία, την εμπιστοσύνη του στους μαθητές του θέτοντας υψηλές προσδοκίες γι’ αυτούς. Τους επιβραβεύει για τις επιτυχίες τους αλλά και καυτηριάζει κάθε ενέργειά τους που αποσκοπεί να μειώσει την αυτοεκτίμηση κάποιων άλλων συμμαθητών τους.
Κάποιες προσπάθειες του δασκάλου προς την κατεύθυνση αυτή φαίνονται και σε ένα μικρό απόσπασμα της ταινίας, «Το καναρινί ποδήλατο», που παρακάτω προβάλλεται.

ΠΗΓΕΣ
DELISLE, J. (1998). Απόδοση σεβασμού και αρμοδιότητας στο αναλυτικό πρόγραμμα και στη διδασκαλία. Στο βιβλίο ΚΩΣΤΑΡΙΔΟΥ – ΕΥΚΛΕΙΔΗ, Α., Τα κίνητρα στην εκπαίδευση, σελίδες 1-15. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ, Ι. (2011). Ο Δάσκαλος στη σχολική τάξη: Βασικές ψυχο-παιδαγωγικές και διδακτικές εφαρμογές. Αθήνα: Εκδόσεις ΙΩΝ.
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ, Χ. (2004). Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας και της μάθησης. Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γεώργιος Δαρδανός. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου