Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Άλλο «γνώσεις» και άλλο «πληροφορίες»Συχνά ακούμε τη φράση: «Αυτός ο δάσκαλος έχει μεταδοτικότητα. Σου βάζει καθημερινά στο μυαλό σου ένα σωρό γνώσεις». Είναι επιστημονικά σωστή η έκφραση;
Σωστή θα ήταν η έκφραση, αν αντί της λέξης «γνώσεις» χρησιμοποιείτο η λέξη «πληροφορίες». 

Από τη Γνωστική Ψυχολογία είναι γνωστό ότι καθημερινά το άτομο προσλαμβάνει αρκετές πληροφορίες από το περιβάλλον, τις οποίες με τη βοήθεια του γνωστικού του συστήματος και με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις του τις επεξεργάζεται μετατρέποντάς τες σε γνώσεις, οι οποίες αναθεωρούν, συμπληρώνουν, βελτιώνουν τα ήδη υπάρχοντα γνωστικά σχήματα ή δημιουργούν νέα.  Με άλλα λόγια οι γνώσεις είναι το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των πληροφοριών, που δέχεται καθημερινά το άτομο. Στη συνέχεια με τις γνώσεις που απέκτησε το άτομο αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον του. Δείτε παρακάτω, σχηματικά, τις δύο αυτές έννοιες.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου